STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Welkom

Stamos is de databank voor arbeidsmarktinformatie over onderwijssectoren. Hier zijn de belangrijkste openbare cijfers over de vraag naar en het aanbod van onderwijspersoneel gebundeld en toegelicht.

De gegevens zijn gerangschikt naar onderwerp, sector en regio. Het ministerie van OCW wil met dit initiatief de transparantie op de onderwijsarbeidsmarkt bevorderen.

Nieuwsmeer »

datumtitel
18 apr 2014Toename werkgelegenheid hoger beroepsonderwijs
16 mrt 2014Instroom pabo neemt toe
29 nov 2013Verwijzing Stamos in aanbiedingsbrief 'Arbeidsmarkt onderwijspersoneel'
7 nov 2013Helft studenten lerarenopleiding basisonderwijs haalt diploma binnen 5 jaar
7 nov 2013Toename gemiddelde verzuimduur primair- en voortgezet onderwijs

Schijnwerper op: Studieuitval na 1 jaar studie (%) details »

naar geslacht, in Lerarenopleidingen

Selectie:
 

Veel gezochte begrippen

• dit is een reflexis systeem •