STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Welkom

Stamos is de databank voor arbeidsmarktinformatie over onderwijssectoren. Hier zijn de belangrijkste openbare cijfers over de vraag naar en het aanbod van onderwijspersoneel gebundeld en toegelicht.

De gegevens zijn gerangschikt naar onderwerp, sector en regio. Het ministerie van OCW wil met dit initiatief de transparantie op de onderwijsarbeidsmarkt bevorderen.

Nieuwsmeer »

datumtitel
14 apr 2016Aandeel pabo-afgestudeerden dat zowel binnen als buiten onderwijs werkt stijgt
17 mrt 2016Forse daling instroom pabo
1 feb 2016Nieuw op Stamos: tevredenheid onderwijspersoneel
29 jan 2016Ruim 24 procent leraren basisonderwijs in schaal LB
27 jan 2016Factsheets geactualiseerd

Schijnwerper op: Lerarenopleidingen, instroom details »

de basistabel, in Lerarenopleidingen

Selectie:
 

Veel gezochte begrippen

• dit is een reflexis systeem •