STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Salarisschalen

maximumsalaris, in Voortgezet onderwijs

«  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
s1 1.601 1.639 1.701 1.765 1.765 1.765 1.765 1.765
s2 1.760 1.802 1.864 1.928 1.928 1.928 1.928 1.928
s3 1.917 1.963 2.025 2.089 2.089 2.089 2.089 2.089
s4 2.017 2.065 2.127 2.191 2.191 2.191 2.191 2.191
s5 2.119 2.170 2.235 2.302 2.302 2.302 2.302 2.302
s6 2.221 2.274 2.342 2.412 2.412 2.412 2.412 2.412
s7 2.449 2.508 2.583 2.660 2.660 2.660 2.660 2.660
s8 2.770 2.836 2.921 3.009 3.009 3.009 3.009 3.009
s9/ LA 3.132 3.207 3.303 3.402 3.402 3.402 3.402 3.402
s10/ LB 3.441 3.524 3.630 3.739 3.739 3.739 3.739 3.739
s11/ LC 4.015 4.111 4.234 4.361 4.361 4.361 4.361 4.361
s12/ LD 4.567 4.677 4.817 4.962 4.962 4.962 4.962 4.962
s13/ LE 4.953 5.072 5.224 5.381 5.381 5.381 5.381 5.381
s14 5.443 5.574 5.741 5.913 5.913 5.913 5.913 5.913
s15 5.979 6.122 6.306 6.495 6.495 6.495 6.495 6.495
s16 6.569 6.727 6.929 7.137 7.137 7.137 7.137 7.137
s17 7.219 7.392 7.614 7.842 7.842 7.842 7.842 7.842
s18 7.934 8.124

Toelichting

Inhoud tabel

De tabel geeft de eindsalarissen in de maand januari van het betreffende jaar binnen de CAO-schalen weer, exclusief bijzondere beloningen.

Toelichting op de gegevens

De salarisniveaus van de laatste drie hierboven genoemde jaren zijn gebaseerd op de afspraken in de CAO. Dit is exclusief wijzigingen in de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals eindejaarsuitkering en vakantieloon.

De huidige CAO is geldig vanaf 1 augustus 2011. Werkgeversorganisatie VO-raad en vakbonden AOb, Abvakabo, CNV onderwijs en FvOv hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO VO 2014-2015. Als de leden van alle partijen akkoord gaan, wordt de nieuwe cao op 1 augustus 2014 van kracht.

De salarisniveaus tot en met 2008 komen overeen met de salarisniveaus in de publicatie 'Salarisniveaus onderwijspersoneel' van het Ministerie van BZK. Hierin zijn de start- en eindschalen van de salarissen binnen de overheidssectoren ieder jaar op 1 januari officieel vastgesteld.

Op grond van het Convenant Leerkracht van Nederland zijn de tredes binnen de schaal ingekort. In 2008 bereikt men de eindschaal in 18 jaar en dit wordt jaarlijks ingekort totdat men in 2014 in 12 jaar de eindschaal bereikt. Dit betekent voor de meeste werknemers een salarisverhoging. Deze verhoging is in de bovenstaande tabel niet terug te zien omdat hierin alleen eindschalen worden getoond.

Inflatie is de prijsverandering volgens de consumentenprijsindex, gemeten ten opzichte van een jaar eerder (jaarmutatie). Net als de salarisgegevens heeft de inflatie betrekking op de maand januari ten opzichte van een jaar eerder. Tot en met januari 1994 is de officiƫle reeks gebaseerd op de reeks werknemers laag, vanaf februari 1994 op de reeks alle huishoudens. De inflatiecorrectie is afkomstig van het CBS.

Relevante links

De inflatiecijfers van het CBS zijn te vinden in de volgende tabel.

Tabel bijgewerkt: mei 2014

Bronnen

jarenbronpeildatum
1989-2008 BZK: Salarisniveaus overheidspersoneel
De publicatie van het Ministerie van BZK 'Salarisniveaus onderwijspersoneel' wordt jaarlijks gepubliceerd en is hier te vinden.
1 januari
2009-2010 CAO vo
De CAO is hier te vinden.
-
2011-2014 CAO vo
De CAO is hier te vinden.
-

Relevante begrippen

• dit is een reflexis systeem •