STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Salarisschalen

maximumsalaris, in Voortgezet onderwijs

«  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
s1 1.639 1.701 1.765 1.765 1.765 1.765 1.765 1.786
s2 1.802 1.864 1.928 1.928 1.928 1.928 1.928 1.951
s3 1.963 2.025 2.089 2.089 2.089 2.089 2.089 2.114
s4 2.065 2.127 2.191 2.191 2.191 2.191 2.191 2.217
s5 2.170 2.235 2.302 2.302 2.302 2.302 2.302 2.330
s6 2.274 2.342 2.412 2.412 2.412 2.412 2.412 2.441
s7 2.508 2.583 2.660 2.660 2.660 2.660 2.660 2.692
s8 2.836 2.921 3.009 3.009 3.009 3.009 3.009 3.045
s9 3.207 3.303 3.402 3.402 3.402 3.402 3.402 3.443
s10/ LB 3.524 3.630 3.739 3.739 3.739 3.739 3.739 3.784
s11/ LC 4.111 4.234 4.361 4.361 4.361 4.361 4.361 4.413
s12/ LD 4.677 4.817 4.962 4.962 4.962 4.962 4.962 5.022
s13/ LE 5.072 5.224 5.381 5.381 5.381 5.381 5.381 5.446
s14 5.574 5.741 5.913 5.913 5.913 5.913 5.913 5.984
s15 6.122 6.306 6.495 6.495 6.495 6.495 6.495 6.573
s16 6.727 6.929 7.137 7.137 7.137 7.137 7.137 7.223
s17 7.392 7.614 7.842 7.842 7.842 7.842 7.842 7.936
s18 8.124

Verwante gegevens

In dezelfde sector

Toelichting

Inhoud tabel

De tabel geeft de eindsalarissen in de maand januari van het betreffende jaar binnen de CAO-schalen weer, exclusief bijzondere beloningen.

De gegevens over 2015 zijn gebaseerd op de cao vo 2014-2015.

Toelichting op de gegevens

De salarisniveaus van de laatste drie hierboven genoemde jaren zijn gebaseerd op de afspraken in de CAO. Dit is exclusief wijzigingen in de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals eindejaarsuitkering en vakantieloon.

De salarisniveaus tot en met 2008 komen overeen met de salarisniveaus in de publicatie 'Salarisniveaus onderwijspersoneel' van het Ministerie van BZK. Hierin zijn de start- en eindschalen van de salarissen binnen de overheidssectoren ieder jaar op 1 januari officieel vastgesteld.

Op grond van het Convenant Leerkracht van Nederland zijn de tredes binnen de schaal ingekort. In 2008 bereikt men de eindschaal in 18 jaar en dit wordt jaarlijks ingekort totdat men in 2014 in 12 jaar de eindschaal bereikt. Dit betekent voor de meeste werknemers een salarisverhoging. Deze verhoging is in de bovenstaande tabel niet terug te zien omdat hierin alleen eindschalen worden getoond.

Inflatie is de prijsverandering volgens de consumentenprijsindex, gemeten ten opzichte van een jaar eerder (jaarmutatie). Net als de salarisgegevens heeft de inflatie betrekking op de maand januari ten opzichte van een jaar eerder. Tot en met januari 1994 is de officiƫle reeks gebaseerd op de reeks werknemers laag, vanaf februari 1994 op de reeks alle huishoudens. De inflatiecorrectie is afkomstig van het CBS.

Relevante links

De inflatiecijfers van het CBS zijn te vinden in de volgende tabel.

Tabel bijgewerkt: juli 2015

Bronnen

jarenbronpeildatum
1989-2008 BZK: Salarisniveaus overheidspersoneel
De publicatie van het Ministerie van BZK 'Salarisniveaus onderwijspersoneel' wordt jaarlijks gepubliceerd en is hier te vinden.
1 januari
2009-2010 CAO vo
De CAO is hier te vinden.
-
2011-2015 CAO vo
De huidige CAO is hier te vinden.
-
• dit is een reflexis systeem •