STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Werkgelegenheid, in fte

naar aanstellingsomvang (%), in Primair onderwijs

«  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0 - 0.5 FTE'S 8,9 9,0 9,5 9,7 9,7 9,8 9,6 9,3
0.5 - 0.8 FTE'S 25,4 26,3 27,6 28,8 29,8 30,8 31,8 32,6
MEER DAN 0.8 FTE'S 65,7 64,6 63,0 61,5 60,6 59,4 58,6 58,0

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft de werkgelegenheid van het reguliere personeel uitgedrukt in fulltime-equivalenten (fte) exclusief vervanging, naar aanstellingsomvang in het primair onderwijs. Het primair onderwijs bestaat uit het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en de WEC (Wet op Expertisecentra). De WEC betreft het (voortgezet) speciaal onderwijs. De aanstellingsomvang bestaat uit het personeel uitgedrukt in fte dat in voltijd en het personeel uitgedrukt in fte dat in deeltijd werkzaam is.

Toelichting op de gegevens

De cijfers komen uit de salarisadministraties van de onderwijsinstellingen en worden verzameld en berekend door DUO. Conform de eencijfergedachte komen de cijfers overeen met de cijfers over onderwijspersoneel die het Ministerie van OCW publiceert. Dit betekent dat dezelfde correcties voor onvolledigheid (onder andere het ontbreken van personeelsgegevens van een aantal instellingen) zijn toegepast als voor het Ministerie van OCW.

Tabel bijgewerkt: mei 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2008-2016 DUO: Etalagebestanden 1 oktober
• dit is een reflexis systeem •