STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Scholen en instellingen

de basistabel, in Basisonderwijs

«  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
aantal 6.892 6.881 6.848 6.806 6.742 6.649 6.549 6.430

Toelichting

Inhoud tabel

Het gaat om het totaal aantal basisscholen in Nederland.

Toelichting op de gegevens

De cijfers worden berekend op instellingsniveau. Dit betekent dat bij de berekening van de cijfers geen onderscheid is gemaakt tussen de scholen en de nevenvestigingen.

De cijfers hebben betrekking op schooljaren. Zo staat jaar 2008 voor schooljaar 2008/2009, jaar 2007 voor schooljaar 2007/2008, et cetera.

Tabel bijgewerkt: mei 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
1994-1999 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in kerncijfers 2000 1 oktober
2000-2007 Kerncijfers OCW 2000-2004 t/m 2007-2011
De Kerncijfers wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden.
1 oktober
2008 Kerncijfers OCW 2008-2012
De Kerncijfers wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden.
1 oktober
2009 Kerncijfers 2009 - 2013, Ministerie van OCW
De Kerncijfers wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden.
1 oktober
2010 - 2015 Onderwijs in Cijfers
De cijfers worden jaarlijks uitgebracht en zijn hier te vinden
1 oktober

Relevante begrippen

• dit is een reflexis systeem •