STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Leerlingen/studentenaantallen

de basistabel, in Basisonderwijs

«  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aantal 1.547.800 1.534.900 1.517.400 1.497.800 1.476.500 1.457.400 1.443.072 1.427.453
Gemiddeld per school 225 224 223 222 222 223 224 224

Toelichting

Inhoud tabel

Het gaat om het totaal aantal leerlingen en het gemiddeld aantal leerlingen per school in het basisonderwijs in Nederland.

Toelichting op de gegevens

De cijfers worden berekend op instellingsniveau. Dit betekent dat bij de berekening van de cijfers geen onderscheid is gemaakt tussen de scholen en de nevenvestigingen.

De cijfers hebben betrekking op schooljaren. Zo staat jaar 2008 voor schooljaar 2008/2009, jaar 2007 voor schooljaar 2007/2008, et cetera.

Tabel bijgewerkt: januari 2018

Bronnen

jarenbronpeildatum
1994-1999 OCW: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in kerncijfers 2000 1 oktober
2000-2007 Kerncijfers OCW 2000-2004 t/m 2006-2010
De Kerncijfers wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden.
1 oktober
2008 Kerncijfers OCW 2008 - 2012
De Kerncijfers wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden.
1 oktober
2009 Kerncijfers 2009 - 2013, Ministerie van OCW
De Kerncijfers wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden.
1 oktober
2010 - 2016 Onderwijs in Cijfers, Ministerie van OCW 1 oktober

Relevante begrippen

• dit is een reflexis systeem •