STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Lerarenopleidingen, instroom

de basistabel, in Lerarenopleidingen

Selectie:
 
  • Deze cijfers zijn beschikbaar op niveau: Landelijk en Hogeschool
  • De grafiek aanpassen.
    Selecteer wat u wilt zien:
  • Bekijk de tabel.

Toelichting

Inhoud tabel

In de tabel staat het aantal nieuwe studenten aan een lerarenopleiding voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voor voortgezet onderwijs (eerste- en tweedegraads) per studiejaar, waarbij geldt dat bijvoorbeeld het jaar 2000 betrekking heeft op studiejaar 2000/2001.

Leraar bo staat voor de opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo, tot en met 2005 ook opleiding tot leraar levende talen). Leraar so staat voor de opleiding tot leraar speciaal onderwijs. Dit kan zijn: de opleiding special educational needs, leraar speciaal onderwijs, de opleiding special educational needs: auditief gehandicapten, de opleiding speciaal educational needs communicatief gehandicapten. De kunstopleidingen zijn ongegradeerde opleidingen. Dit betekent dat zij een bevoegdheid geven om les te geven in het eerstegraads en tweedegraads gebied.

Toelichting op de gegevens

Wat betreft de ulo’s (leraar vo eerstegraads) gaat het om het aantal hoofd- en neveninschrijvingen. Wanneer iemand switched van de ene opleiding naar de andere, komt deze persoon twee keer voor als instromer. Doordat Overige gegevens niet volledig zijn voor het academisch jaar 2016-'17, zijn de totale gegevens over instroom voor het academisch jaar 2016-'17 nietvergelijkbaar met de gegevens van andere jaren.

Wat betreft de andere opleidingen (bo, so, tweedegraads vo, eerstegraads vo en overige hbo-lerarenopleidingen) geldt het volgende. Het betreft studenten die nog niet eerder stonden ingeschreven in hetzelfde onderwijs en studenten die nog niet eerder bij de betreffende hogeschool stonden ingeschreven in hetzelfde type onderwijs, maar wél bij een andere hogeschool.

Voor het meest recente studiejaar geldt dat het aantal instromende studenten tot en met 1 oktober is geteld. Alle studenten die na 1 oktober instromen, worden pas een jaar later verrekend.

In studiejaar 2009/2010 (2009) is een aantal hbo-opleidingen tot onderwijsondersteuner gestart. Dit zijn allemaal Associate Degree-opleidingen (AD). Een AD-opleiding duurt maximaal twee jaar en is vooral gericht op praktijkprojecten. Afronding geeft recht op een diploma tussen mbo-4 en hbo-bachelorniveau.

Relevante links

Voor een raming van het aantal nieuwe studenten tot en met 2020, zie de volgende tabel.

Tabel bijgewerkt: februari 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
bo, so, vo (2e gr.) en vo (1e gr., hbo) 1998-2016 Vereniging Hogescholen 1 oktober
vo (1e gr., ulo) 1998-2016 VSNU 1 oktober

Relevante begrippen

• dit is een reflexis systeem •